Get Adobe Flash player

2014. november 27-28.

Biológia Szekció

Biológia I tagozat
Időpont: 2014. november 28. 9.00 óra
Helyszín: ÉTK, I.em 1.035 Diószegi Szem.terem

Biológia II tagozat
Időpont: 2014. november 27. 9.00 óra
Helyszín: ÉTK, I.em 1.035 Diószegi Szem.terem

Biológia III tagozat
Időpont: 2014. november 28. 13.30 óra
Helyszín: ÉTK, I.em 1.035 Diószegi Szem.terem

Biológia IV tagozat
Időpont: 2014. november 28. 9.00 óra
Helyszín: Ökológia Épület, fszt. 01. terem

Fizika Szekció

Időpont: 2014. november 28. 13.00 óra

2014. november 28-án, a hagyományoknak megfelelően megrendezésre került a Természettudományi és Technológiai Karon az Őszi Tudományos Diákköri Konferencia.
A konferenciára a TTK nappali tagozatos hallgatói a diákkörökben végzett önálló, a diplomamunkáktól jól elkülöníthető kutatási eredményeket összefoglaló munkájukkal jelentkezhetnek.

A projekt címe: Tehetséggondozási program a DE Természettudományi és Technológiai Kar tudományos diákköri műhelyeiben
A támogatás összege: 1 350 000 Ft

A projekt megvalósult programjainak rövid beszámolója itt olvasható.

Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia

2014. május 16-án rendezzük meg a Természettudományi és Technológiai Karon a Tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciát.

A konferenciára a TTK nappali tagozatos hallgatói jelentkezhetnek a diákkörökben végzett önálló, az MSc diplomamunkáktól jól elkülöníthető kutatási eredményeket összefoglaló munkájukkal. A végzős BSc és MSc hallgatók ezen a kari konferencián szerezhetik meg a 2015. évi XXXII. OTDK-n való indulás jogát (az OTDK központi felhívását és a részvétel feltételeit lásd a www.otdt.hu honlapon).

DEBRECENI EGYETEM
TEMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS

FELHÍVÁS
Kari TDK konferencián való részvételre

A hagyományoknak megfelelően a Természettudományi és Technológiai Karon az Őszi Tudományos Diákköri Konferencia 2013. november 22-én kerül megrendezésre. A konferenciára a TTK nappali tagozatos hallgatói jelentkezhetnek a diákkörökben végzett önálló kutatási eredményeket összefoglaló dolgozattal.

2013. november 21–25.

Program
letöltés

Biológia Szekció
Biológia I tagozat: november 22. 10.00 ÉTK F.201 Szeminárium terem
Biológia II tagozat: november 21. 13.00 Ökológia Épület Előadóterem
Biológia III tagozat: november 22. 10.00 ÉTK 1.035 Diószegi Szeminárium terem
Biológia IV tagozat: november 22. 14.00 ÉTK 1.035 Diószegi Szeminárium terem
Biológia V tagozat: november 22. 10.00 ÉTK 1.054 Szeminárium terem

A XIV. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciát (OFKD) 2014-ben a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Természet- és Környezetföldrajzi Tanszéke rendezi.
A rendezvény helye: Pécs, Ifjúság útja 6.
Időpontja: 2014. április 23-25.
OFKD 2014 honlapja: http://ofkd2014.ttk.pte.hu.
A honlapon minden szükséges tudnivaló (beleértve a határidőket is) megtalálható.

A konferencia Szervező Bizottságának az elnöke és elérhetősége:

Dr. Lóczy Dénes
tanszékvezető egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem TTK

DE Természettudományi és Technológia Kar

Őszi Tudományos Diákköri Konferencia
2012. november 20–23.

Program

Biológia Szekció
Biológia I tagozat: november 23. 10.00 ÉTK F.201 Szeminárium terem
Biológia II tagozat: november 23. 14.00 ÉTK 1.035 Diószegi Szeminárium terem
Biológia III tagozat: november 23. 14.00 Ökológia Épület Előadóterem

Fizika Szekció: november 20. 14.00 Fizika Intézet, Kísérleti Fizika Tanszék,
122-es szemináriumi terem, Debrecen, Bem tér 18/a

Földtudományi Szekció: november 23. 14.00 Matematikai és Földtudományi Épület
M105. terem

Kémia Szekció

A konferencia országos és szekciók szerinti felhívásai a határidőkkel és a jelentkezési feltételekkel a www.otdt.hu honlapon olvashatóak.