Get Adobe Flash player

A 2016 Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2016. május 13-án (Fizikai Intézet), illetve május 20-án (Biológiai és Ökológiai Intézet, Földtudományi Intézet, Kémia Intézet és Matematikai Intézet) kerül megrendezésre. A konferenciára a TTK nappali tagozatos hallgatóinak, valamint középiskolás kutató diákoknak a jelentkezését várjuk. A konferencia felhívása letölthető innen.

2015 Őszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia
2015. november 27.

A teljes program pdf formátumban letölthető innen.

BIOLÓGIA SZEKCIÓ

Biológia I. tagozat
Időpont: 2015. november 27., 9.00-12.30
Helyszín: Ökológia Épület Fszt. 01-es terem

Biológia II. tagozat
Időpont: 2015. november 27., 9.00-11.45
Helyszín: ÉTK I. em. 1.035 Diószegi Szemináriumterem

FIZIKA SZEKCIÓ

Időpont: 2015. november 27., 13.30-15.30

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása" című, NTP-HHTDK-15 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, "Tudományos Diákköri műhelyek a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán" című pályázatunk 1 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Támogatási időszak: 2015.11.01. - 2016.06.30.

A konferenciára olyan (mellékletekkel együtt) minimum 30, maximum 50 oldalas magyar nyelvű pályamunkával (pl. TDK dolgozat, a célnak megfelelően átdolgozott szakdolgozat, diplomamunka, egyéb tudományos fórumon igazoltan megmérettetett tanulmánnyal) lehet jelentkezni, amelyet a pályázók környezettudományi (-és határterületei) témakörben a felsőoktatási intézmények graduális (BSc/BA) vagy posztgraduális (MSc/MA) képzésben részt vevő hallgatói készítettek.

A 2015 Őszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2015. november 27-én kerül megrendezésre. A konferenciára a TTK nappali tagozatos hallgatóinak, valamint középiskolás kutató diákoknak a jelentkezését várjuk. A konferencia felhívása letölthető innen.
A konferenciára való jelentkezés határideje: 2015. november 13. Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapok kitöltésével, és a szakterületi TDK tanárelnökhöz való eljuttatásával (e-mail) lehet:

A Természettudományi és Technológiai Karon a Tavaszi Tudományos Diákköri Konferencia
2015. május 22-én kerül megrendezésre.
A konferenciára a TTK nappali tagozatos hallgatói a diákkörökben végzett önálló, a diplomamunkáktól jól elkülöníthető kutatási eredményeket összefoglaló munkájukkal jelentkezhetnek. A végzős BSc és MSc hallgatók ezen a kari konferencián szerezhetik meg a 2017. évi XXXIII. OTDK-n való indulás jogát (az OTDK központi felhívását és a részvétel feltételeit lásd a www.otdt.hu honlapon).

Jelentkezés:

A 2015 áprilisában megrendezett XXXII. OTDK-n a TTK diákkörösei 4 szekcióban vettek részt. A konferenciára összesen 86 dolgozat került benyújtásra, közülük 8 dolgozat első, 7 második, 8 harmadik helyezést, 11 pedig különdíjat nyert el. Gratulálunk az eredményekhez! A helyezettek és díjazottak névsora innen letölthető.

2014. november 27-28.

Biológia Szekció

Biológia I tagozat
Időpont: 2014. november 28. 9.00 óra
Helyszín: ÉTK, I.em 1.035 Diószegi Szem.terem

Biológia II tagozat
Időpont: 2014. november 27. 9.00 óra
Helyszín: ÉTK, I.em 1.035 Diószegi Szem.terem

Biológia III tagozat
Időpont: 2014. november 28. 13.30 óra
Helyszín: ÉTK, I.em 1.035 Diószegi Szem.terem

Biológia IV tagozat
Időpont: 2014. november 28. 9.00 óra
Helyszín: Ökológia Épület, fszt. 01. terem

Fizika Szekció

Időpont: 2014. november 28. 13.00 óra

2014. november 28-án, a hagyományoknak megfelelően megrendezésre került a Természettudományi és Technológiai Karon az Őszi Tudományos Diákköri Konferencia.
A konferenciára a TTK nappali tagozatos hallgatói a diákkörökben végzett önálló, a diplomamunkáktól jól elkülöníthető kutatási eredményeket összefoglaló munkájukkal jelentkezhetnek.

A projekt címe: Tehetséggondozási program a DE Természettudományi és Technológiai Kar tudományos diákköri műhelyeiben
A támogatás összege: 1 350 000 Ft

A projekt megvalósult programjainak rövid beszámolója itt olvasható.