Címlap

A 2022 Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2022. május 20-án kerül megrendezésre. A konferenciára a Debreceni Egyetem hallgatói a TTK valamelyik diákkörében végzett önálló, a diplomamunkáktól jól elkülöníthető kutatási eredményeket összefoglaló munkájukkal jelentkezhetnek. Minden szakterületi szekcióban szeretnénk lehetőséget adni középiskolás kutató diákoknak az önképzőköri munkáik bemutatására, ezért feltétlenül várjuk az ő jelentkezésüket is.

A konferencia felhívása letölthető innen.

A konferenciára való jelentkezés határideje: 2022. május 11. Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapok kitöltésével, és a szakterületi TDK tanárelnökhöz való eljuttatásával (e-mail) lehet:
jelentkezési lap középiskolás diákok számára,
jelentkezési lap egyetemi hallgatók számára.

The 2022 Spring Student Scientific Conference will be held on May 20, 2022. We are looking forward to welcome everyone who are doing active research at the Faculty of Science and Technology.
The deadline for the application is 11 May 2022. Please send the application form to the e-mail address of the scientific representative of the TDK council.
Application form

Szakterületi TDK tanárelnökök/Scientific representatives of the TDK council:
Biológia/Biology: Dr. Magura Tibor tanszékvezető egyetemi tanár (magura.tibor@science.unideb.hu);
Fizika/Physics: Dr. Csige István tanszékvezető egyetemi docens (csige@atomki.hu);
Földtudományok/Earth sciences: Dr. Túri Zoltán egyetemi adjunktus (turi.zoltan@science.unideb.hu);
Kémia/Chemistry: Dr. Kiss Attila egyetemi docens (kiss.attila@science.unideb.hu);
Matematika/Mathematics: Dr. Boros Zoltán egyetemi docens (zboros@science.unideb.hu);
Sporttudomány/Sport sciences: Dr. Bíró Melinda egyetemi docens (biro.melinda@sport.unideb.hu).