Címlap

A Kari Tudományos Diákköri Tanács (TDT) tagjai a szakterületi TDK tanárelnökök, valamint az intézet által delegált további tagok (oktatók és/vagy hallgatók).

Elnök:
Dr. Magura Tibor egyetemi tanár, Biológiai és Ökológiai Intézet (magura.tibor@science.unideb.hu)

Oktatók:
Dr. Mészáros Ilona ny. egyetemi docens, Biológiai és Ökológiai Intézet (immeszaros@unideb.hu)
Dr. Csige István tanszékvezető egyetemi docens, Fizikai Intézet (csige@atomki.hu)
Dr. Túri Zoltán egyetemi adjunktus, Földtudományi Intézet (turi.zoltan@science.unideb.hu)
Dr. Kiss Attila egyetemi docens, Kémiai Intézet (kiss.attila@science.unideb.hu)
Dr. Boros Zoltán egyetemi docens, Matematikai Intézet (zboros@science.unideb.hu)
Dr. Bíró Melinda egyetemi docens, Sporttudományi Koordinációs Intézet (biro.melinda@sport.unideb.hu)