Címlap

A Tudományos Diákkör (TDK) az egyetemi hallgatók önkéntes szerveződése, tevékenysége az egyetemi képzés kötelező elfoglaltságon túli elemét képezi. A DE TTK TDK-nak tagja lehet a DE TTK bármelyik beiratkozott hallgatója, továbbá a DE más karainak és más egyetemek hallgatói is, amennyiben fogadásukra a DE TTK munkacsoportjai készek.

A TDK célja a hallgatók bekapcsolása az egyetem oktatási szervezeti egységeinek oktató- és kutatómunkájába, tevékenységébe, továbbá az ennek során elért eredmények számára szakmai nyilvánosság és megítélés biztosítása.

A TDK tevékenysége iránt érdeklődő hallgató jelentkezik annál az oktatónál, akinek irányítása mellett dolgozni kíván. A jelentkezés elfogadásáról a választott oktató, végső soron az intézetvezető dönt. A jelentkezés feltételeit az egyes intézetek maguk határozzák meg.

A DE TTK teljes TDK szabályzata elérhető itt.Intézeti TDK oldalak, intézeti TDK felelősök és elérhetőségük

Biológiai és Ökológiai Intézet:
elnök: Dr. Magura Tibor egyetemi tanár (magura.tibor@science.unideb.hu)

Fizikai Intézet:
elnök: Dr. Csige István tanszékvezető egyetemi docens (csige@atomki.hu)

Földtudományi Intézet:
elnök: Dr. Túri Zoltán egyetemi adjunktus (turi.zoltan@science.unideb.hu)

Kémia Intézet:
elnök: Dr. Kiss Attila egyetemi docens (kiss.attila@science.unideb.hu)
internetes oldal:

Matematikai Intézet:
elnök: Dr. Boros Zoltán egyetemi docens (zboros@science.unideb.hu)

Sporttudományi Koordinációs Intézet:
elnök: Dr. Bíró Melinda egyetemi docens (biro.melinda@sport.unideb.hu)