Get Adobe Flash player
Címlap

A Természettudományi és Technológiai Karon a Tavaszi Tudományos Diákköri Konferencia
2015. május 22-én kerül megrendezésre.
A konferenciára a TTK nappali tagozatos hallgatói a diákkörökben végzett önálló, a diplomamunkáktól jól elkülöníthető kutatási eredményeket összefoglaló munkájukkal jelentkezhetnek. A végzős BSc és MSc hallgatók ezen a kari konferencián szerezhetik meg a 2017. évi XXXIII. OTDK-n való indulás jogát (az OTDK központi felhívását és a részvétel feltételeit lásd a www.otdt.hu honlapon).

Jelentkezés:
A jelentkezés a témavezető írásos ajánlásával és nyilatkozatával együtt tehető meg 2015.
május 18-ig a szakterületi TDK tanárelnököknél az erre a célra szerkesztett űrlapon.
Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot és csatolva az eredmények összefoglalását max. 4 oldalban (egyes sorköz) 2015. május 18-ig nyomtatott és elektronikus formában juttassák el a szakterületi TDK tanárelnökökhöz.
Ha ugyanezzel a munkával jelentkezni szeretne a 2017 tavaszán rendezendő XXXIII. OTDK-ra, akkor – a 4 oldalas összefoglaló helyett – kötelező 2015. május 18-ig a teljes dolgozatot benyújtani, amelyet a kari konferenciát követően, 30 napon belül az OTDT honlapjára is fel kell töltenie.
A jelentkezési lapot (doc) számítógéppel kérjük kitölteni és azt, valamint az összefoglalót vagy
dolgozatot (pdf) a tanárelnökök E-mail címére is kérjük elküldeni.

A BSc képzés keretében megírt szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és az
OTDK felhívás mellékletében foglalt követelményeknek – a XXXIII. OTDK-ra benevezhető.

A Kari TDK Konferencia felhívása és a Jelentkezési lap letölthető a TTK TDK honlapjáról:
Jelentkezési lap
Kari TDK Konferencia felhívás

Szakterületi TDK tanárelnökök:
Biológia: Dr. Mészáros Ilona egyetemi docens, immeszaros@unideb.hu
Fizika: Dr. Csige István tanszékvezető egyetemi docens, csige@atomki.hu
Földtudományok: Túri Zoltán egyetemi tanársegéd, turi.zoltan@science.unideb.hu
Kémia: Dr. Ősz Katalin egyetemi docens, osz.katalin@science.unideb.hu
Matematika: Dr. Boros Zoltán egyetemi docens, zboros@science.unideb.hu

A konferencia programja letölthető innen.

A konferencia megrendezésére az NTP-TDK-14-0011 projekt keretében kerül sor.