Get Adobe Flash player
Címlap

2014. november 27-28.

Biológia Szekció

Biológia I tagozat
Időpont: 2014. november 28. 9.00 óra
Helyszín: ÉTK, I.em 1.035 Diószegi Szem.terem

Biológia II tagozat
Időpont: 2014. november 27. 9.00 óra
Helyszín: ÉTK, I.em 1.035 Diószegi Szem.terem

Biológia III tagozat
Időpont: 2014. november 28. 13.30 óra
Helyszín: ÉTK, I.em 1.035 Diószegi Szem.terem

Biológia IV tagozat
Időpont: 2014. november 28. 9.00 óra
Helyszín: Ökológia Épület, fszt. 01. terem

Fizika Szekció

Időpont: 2014. november 28. 13.00 óra
Helyszín: MTA Atomki Tanácsterem,
Debrecen Bem tér 18/c, I-es épület alagsor

Földtudományi Szekció

Természetföldrajzi tagozat
Időpont: 2014. november 28. 14.00 óra
Helyszín: GeoMat épület, M426 terem

Társadalomföldrajzi tagozat
Időpont: 2014. november 28. 14.00 óra
Helyszín: GeoMat épület, M105 terem

Kémia Szekció

Szintetikus szerves kémia alszekció
Időpont: 2014. november 28. 8.50 óra
Helyszín: Kémia Épület K/3 előadóterem

Szerves katalikus kémia alszekció
Időpont: 2014. november 28. 13.00 óra
Helyszín: Kémia Épület K/3 előadóterem

Bioszervetlen kémia alszekció
Időpont: 2014. november 28. 10.00 óra
Helyszín: Kémia Épület K/1 előadóterem

Fizikai kémia alszekció
Időpont: 2014. november 28. 14.00 óra
Helyszín: Kémia Épület K/1 előadóterem

Matematika Szekció

Időpont: 2014. november 28. 14.00 óra
Helyszín: GeoMat Épület IV. em. M 402 terem

BIOLÓGIA SZEKCIÓ

Biológia I tagozat
Mikrobiológia-Genetika-Molekuláris biológia
Időpont: 2014. november 28. 9.00 óra
Helyszín: ÉTK I. em. 1.035 Diószegi Szemináriumterem
A zsűri elnöke:
Dr. Bánfalvi Gáspár egyetemi tanár
tagjai:
Dr. Csősz Éva egyetemi adjunktus
Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Csoma Hajnalka egyetemi adjunktus

9.00 Megnyitó

9.15-9.30 Guti Eliza III. Biológia BSc
Humán szérum komponensek parlagfű pollen eredetű reaktív oxigéngyök elimináló képességének vizsgálata
Témavezető: Dr. Bácsi Attila egyetemi docens, ÁOK Immunológiai Intézet

9.30-9.45 Világos Edit III. Biológia BSc
A paternally expressed gene 10 (PEG10) endogén retroelem proteáz vizsgálata
Témavezető: Dr. Mótyán János András egyetemi tanársegéd, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

9.45-10.00 Pataki Zoltán János II. Biotechnológia
Az adipocita differenciációt indukáló komponensek vizsgálata
Témavezető: Dr. Bálint Bálint László egyetemi adjunktus DE ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

10.00-10.15 Lénárt Kinga III. Biológia BSc
Szöveti transzglutamináz szerepének vizsgálata az egér barna zsírszövetének kifejlődésében
Témavezető: Dr. Mádi András, tudományos főmunkatárs, ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

10.15-10.30 Kukoricza Krisztina III. Biológia BSc és Jákim Judit III. Biomérnök BSc
Különböző kolloidok és nanorészecskék hatása a corneális sebgyógyulásra in vitro és a kromatin kondenzációra
Témavezető: Dr. Szemán-Nagy Gábor György egyetemi adjunktus, Mikrobiális Biotechnológiai és Sejbiológiai Tanszék

10.30-10-45 Birinyi Zsófia és Vig Ildikó II. Molekuláris biológus MSc
Immungenetikai vizsgálatok a Sjögren-szindrómában: az IL-6 gén -174 polimorfizmusának vizsgálata
Témavezető: Gálné Dr. Miklós Ida tanszékvezető egyetemi docens, Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék

10.45-11.00 Vig Ildikó és Birinyi Zsófia II. Molekuláris biológus MSc
Az IL-6 gén -572 G/C polimorfizmusának vizsgálata Sjögren-szindrómás betegekben
Témavezető: Gálné Dr. Miklós Ida egyetemi docens Genetika és Alkalmazott Mikrobiológia Tanszék

11.00-11.15 Kelemen Balázs II. Biológus MSc
Mitózisban és meiózisban egyaránt szerepet játszó Schizosaccharomyces pombe gének azonosítása és vizsgálata
Témavezetők: Gálné Dr. Miklós Ida tanszékvezető egyetemi docens, Dr. Benkő Zsigmond posztdoktor (MFPL-Vienna), Genetika és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék

11.15-11.30 Tóth Judit Beáta II. Biotechnológia MSc
Candida albicans klinikai izolátumok egyes élettani és morfológiai paramétereinek vizsgálata.
Témavezető: Dr. Pócsi István tanszékvezető egyetemi tanár, Boros Enikő PhD hallgató Mikrobiális biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék

11.50 Értékelés és a tagozat zárása

Biológia II tagozat
Zoológia-Viselkedésökológia
Időpont: 2014. november 27. 9.00
Helyszín: ÉTK I. em 1.035 Diószegi szemináriumterem
A zsűri elnöke:
Dr. Varga Zoltán egyetemi tanár
tagjai:
Dr. Pecsenye Katalin egyetemi docens
Dr. Rácz István egyetemi docens

9.00 Megnyitó

9.015-9.30 Kiss Csaba II. Biológus MSc
A csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis trizona) magyarországi populációjának természetvédelmi szempontú vizsgálata.
Témavezető(k): Dr. Juhász Edit egyetemi tanársegéd, Dr. Cserkész Tamás, tudományos segédmunkatárs, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

9.30-9.45 Váradi Alex II. Biológus MSc
Fluktuáló aszimmetria a nagy tarkalepkénél (Melitaea phoebe) (Lepidoptera, Nymphalidae)
Témavezetők: Dr. Bereczki Judit egyetemi adjunktus, Dr. Tóth János Pál, tudományos munkatárs Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

9.45-10.00 Tóth Zsófia II. Biológus MSc
Két gyakori hazai békafaj ebihal denzitásával összefüggő biotikus és abiotikus tényezők vizsgálata a Pilis-Visegrádi hegységben
Témavezető: Dr. Barta Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

10.00-10.15 Szentiványi Tamara I. Biológus MSc
A denevérlegyek (Diptera: Nycteribiidae) elterjedésének sajátosságai a Bükk hegység területén
Témavezetők: Dr. Földvári Mihály egyetemi adjunktus, Dr. Estók Péter főiskolai adjunktus, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

10.15-10.30 Rádai Zoltán II. Biológus MSc
Eltérő életmenet stratégiájú egyedek kockázatvállaló viselkedésének vizsgálata a pusztai farkaspók (Pardosa agrestis, Westring, 1861) esetében
Témavezető: Dr. Barta Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Kiss Balázs tudományos főmunkatárs, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

10.30-10.45 Janó Gizella I. Biológus MSc
A túzok (Otis tarda) telelési viselkedése a Körös-Maros Nemzeti Parkban
Témavezető: Dr. Végvári Zsolt tanszékvezető DE-HNPI Természetvédelmi-Zoológiai Kihelyezett Tanszék

10.45-11.00 Péter László II. Biológus MSc
Az ázsia nyelesszemű légy agressziójának vizsgálata éheztetés hatására
Témavezető: Dr. Földvári Mihály egyetemi adjunktus, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai tanszék

11.00-11.15 Babits Melinda Dorottya I. évf. Biológus MSc
Csoportos viselkedés vizsgálata verőköltő bodobácsnál
Témavezető: Dr. Barta Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

11.30 Értékelés és a tagozat zárása

Biológia III tagozat
Botanika
Időpont: 2014. november 28. 13.30 óra
Helyszín: ÉTK I. em. 1.035 Diószegi szemináriumterem
A zsűri elnöke:
Dr. Matus Gábor egyetemi docens/Dr. Mészáros Ilona egyetemi docens
tagjai:
Dr. Mikóné Dr. Hamvas Márta egyetemi adjunktus
Takács Attila PhD hallgató

13.20 Megnyitó

13.30- 13.45 Lovas-Kiss Ádám II. Biológus MSc, Laczkó Levente I. Biológus MSc és Fekete Réka III. Biológia BSc
Különböző magméretű növények endozoochor terjedésének vizsgálata
Témavezetők: Molnár V. Attila egyetemi docens, Vincze Orsolya PhD hallgató, Sramkó Gábor, posztdoktori kutató, Növénytani Tanszék

13.45-14.00 Hepp Anna II. Biotechnológia
Kitartó képletek (turion) képződése, mint stressz elkerülő stratéga vizsgálata bojtos békalencse (Spirodela polyrrhiza) modell-rendszerben
Témavezetők: Dr. Mészáros Ilona egyetemi docens, Dr. Oláh Viktor egyetemi adjunktus, Növénytani tanszék

14.00-14.15 Süveges Kristóf, Fekete Réka III. Biológia BSc, Lovas- Kiss Ádám II. Biológus MSc
Törökországi temetők, mint veszélyeztetett orchidea élőhelyek
Témavezetők: Dr. Molnár V. Attila egyetemi docens, Dr. Tökölyi Jácint egyetemi tanársegéd

14.15-14.30 Lucas Saraiva Martins III. Biológia BSc
Occurrence of legally protected Xanthoparmelia species (Parmeliaceae, Ascomycota) in Nyírség
Témavezető: Dr. Matus Gábor egyetemi docens

14.30-14.45 Laczkó Levente I. Biológus MSc
Egy mezofil lomberdei faj, a szártalan kankalin (Primula vulgaris Huds.) európai léptékű filogeográfiája, különös tekintettel a Kárpát-medencére
Témavezető: Dr. Sramkó Gábor posztdoktori kutató, Növénytani Tanszék

14.45-15.00 Pabar Sándor Attila és Freytag Csongor III. Biológia BSc
Kárpát-medencei Crocus fajok szövettenyésztése és szekunder metabolit termelő képességük vizsgálata
Témavezető: Dr. Máthé Csaba egyetemi docens, Növénytani Tanszék

15.00-15.15 Szűcs Boglárka és Miczi Márió III. Biológia BSc
A Mikrocisztin-LR hatása az osztódási orsó szerveződésére és a sejtek ROS szintjére a Vicia faba gyökércsúcs merisztéma sejtekben
Témavezetők: Dr. Máthé Csaba egyetemi docens, Garda Tamás PhD hallgató, Növénytani Tanszék

15.15-15.30 Kalydi Fruzsina III. Biológia BSc
Leucojum vernum, Leucojum aestivum és Sternbergia lutea szövettenyésztése és antioxidáns kapacitásának meghatározása
Témavezetők: Dr. Máthé Csaba egyetemi docens, Resetár Anna PhD hallgató, Növénytani Tanszék

15.30-15.45 Gerdán Diána Linda 11. a osztályos tanuló
Növényi eredetű -amiláz inhibitorok tanulmányozása
Témavezetők: Dr. Krakomperger Zsolt Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, Dr. Gyémánt Gyöngyi Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Tanszék

15.45-16.00 Geda Orsolya és Jámbor Krisztina II. Biotechnológia MSc
A mirozináz enzim aktivitásának vizsgálata, és génjének összehasonlítása hazai tormafajokban
Témavezetők: Dr. Gonda Sándor egyetemi adjunktus, Dr. Sramkó Gábor posztdoktori kutató, Növénytani Tanszék

16.20 Értékelés és a tagozat zárása

Biológia IV tagozat
Hidrobiológia-Ökológia
Időpont: 2014. november 28. 9 óra
Helyszín: Ökológia Épület Fszt. 01 terem
A zsűri elnöke:
Dr. Magura Tibor egyetemi tanár
tagjai:
Dr. Szabó László József egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Roland egyetemi adjunktus

9.00 Megnyitó

9.15-9.30 Győri Ágnes I. Környezettan
Legelőtavak vízkémiai állapotfelmérése vízkémiai paraméterek alapján
Témavezetők: Dr. Simon Edina egyetemi adjunktus, Dr. Tóthmérész Béla tanszékvezető egyetemi tanár, Ökológia Tanszék

9.30-9.45 Gonda Csilla II. Hidrobiológus MSc
Ivóvíz vízminősítés biológiai és bakteriológiai vizsgálati módszerekkel
Témavezető: Kaszáné Dr. Kiss Magdolna egyetemi adjunktus, Hidrobiológia Tanszék

9.45-10.00 Senánszky Vera II. Hidrobiológus MSc
Kisrák zooplankton közösségek szezonális mintázatai kiskunsági asztatikus szikes tavakban
Témavezetők: Dr. Horváth Zsófia postdoctoral researcher (WasserCluster Lunz, Ausztria) és Vad Csaba Ferenc doktorjelölt Hidrobiológia Tanszék

10.00-10.15 Nyeste Krisztián József I. Hidrobiológus MSc, Dobrocsi Patrik András II. Biomérnök BSc
Fémakkumuláció vizsgálata a Szamos hazai szakaszán élő különböző
táplálkozású halfajok egynyaras (0+) egyedeiben
Témavezetők: Dr. Antal László egyetemi adjunktus, DE TTK Hidrobiológiai Tanszék,
Dr. Simon Edina egyetemi adjunktus, DE TTK Ökológiai Tanszék

10.15-10.30 Lukács Áron III. Biológia BSc
A Tócó-patak kovaalga közösségének kolonizációs vizsgálata
Témavezetők: Dr. B-Béres Viktória biológus), Dr. Bácsi István egyetemi adjunktus Hidrobiológiai Tanszék

10.30-10.45 Bilki Árpád III. Biológia BSc
Tiszai holtmedrek üledékének paleolimnológiai vizsgálata Cladocera maradványok alapján
Témavezető: Gyulai István egyetemi tanársegéd, Hidrobiológiai Tanszék

10.45-11.00 Klusóczki Ágnes II. Biotechnológia MSc
Klímaváltozás hatása Magyarországon
Témavezető: Dr. Nagy Sándor Alex, Tanszékvezető egyetemi docens, Hidrobiológiai Tanszék

11.00-11.15 Tőzsér Dávid II. Környezettudomány MSc
Nehézfém tartalmú szennyvíziszap hatása Salix viminalis facsemeték egészségi állapotára
Témavezetők: Dr. Simon Edina egyetemi adjunktus és Dr. Lakatos Gyula egyetemi docens

11.15-11.30 Malmos Edina Biológia-Földrajz MSc tanárszak
Biológia fogalmakra vonatkozó tévképzetek vizsgálata az általános iskola 7-8. évfolyamán
Témavezető: Revákné Dr. Markóczi Ibolya egyetemi adjunktus Biológiai és Ökológiai Intézet Biológia és Környezettan Szakmódszertani Csoport

12.00 Értékelés és a tagozat zárása

FIZIKA SZEKCIÓ

Időpont: 2014. november 28. 13:00 óra
Helyszín: MTA Atomki Tanácsterem, Debrecen Bem tér 18/c, I-es épület alagsor
A zsűri elnöke:
Prof. Dr. Sailer Kornél, egyetemi tanár
tagjai:
Dr. Erdélyi Gábor, egyetemi docens
Dr. Rinyu László, tudományos munkatárs

13.00-13.05 Megnyitó

13.05-13.20 Gyökös Brigitta IV. környezetmérnök BSc
A debreceni légköri PM2.5 aeroszol fosszilis és recens szénterhelésének vizsgálata
Témavezető: Dr. Molnár Mihály tudományos főmunkatárs
DE TTK – MTA Atomki Környezetfizikai Tanszék, MTA Atomki Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium

13.20-13.35 Papp Enikő II. környezettudomány MSc
Légköri aeroszol szennyezés közlekedési eszközökön
Témavezető: Dr. Kertész Zsófia tudományos főmunkatárs
DE TTK – MTA Atomki Környezetfizikai Tanszék

13.35-13.50 Búzás Eszter Bíborka III. kémia BSc
Borospincék szellőzési viszonyainak nyomjelzése természetes eredetű radonnal
Témavezető: Dr. Csige István tudományos főmunkatárs, tanszékvezető egyetemi docens
DE TTK – MTA Atomki Környezetfizikai Tanszék

13.50-14.05 Varga Tamás II. biológia MSc
Izotópanalitikai módszerek tesztelése triklór-etilén membrán transzport vizsgálatára Pseudomonas putida F1 baktériumban
Témavezetők: Dr. Molnár Mihály tudományos főmunkatárs, Janovics Róbert tudományos segédmunkatárs
DE TTK – MTA Atomki Környezetfizikai Tanszék, MTA Atomki Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium

14.05-14.20 Gáldi Ádám III. fizika BSc
Mi a legjobb a betegnek? A 3D konformálistól a VMAT-ig
Témavezető: Dr. Pintye Éva, vezető fizikus
DE Klinikai Központ, Onkológia Intézet, Sugárterápia Nem Önálló Tanszék

14.20-14.35 Kiss János II. fizika MSc
Egyensúlyzavar biomechanikai vizsgálata
Témavezető: Dr. Szabó István, egyetemi docens
DE TTK Szilárdtest Fizikai Tanszék

14.35-14.50 Halász Gábor Levente II. anyagtudomány MSc
Nyitott cellás Ti-hab alapú implantátumanyagok szerkezeti vizsgálata
Témavezető: Dr. Szabó István, egyetemi docens
DE TTK Szilárdtest Fizikai Tanszék

14.50-15.05 Piros Eszter II. anyagtudomány MSc
Zajjelenségek vizsgálata alakmemória anyagokban
Témavezetők: Dr. Beke Dezső, egyetemi tanár, Dr. Daróczi Lajos, egyetemi adjunktus
DE TTK Szilárdtest Fizikai Tanszék

15.05-15.20 Nagy Tibor IV. kémia BSc
Al2O3 rétegek diffúziót korlátozó tulajdonságainak vizsgálata
Témavezetők: Parditka Bence, egyetemi tanársegéd, Dr. Erdélyi Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens
DE TTK Szilárdtest Fizikai Tanszék

15.20-15.35 Tulipánt Zoltán I. fizika MSc
Hadronzápor hatáskeresztmetszetek perturbációszámításon alapuló elmélete
Témavezető: Dr. Trócsányi Zoltán, intézetvezető egyetemi tanár
DE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

15.35-15.50 Márián István Gábor I. fizika MSc
Minimális érzékenység elve
Témavezető: Dr. Nándori István, tudományos főmunkatárs
DE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

15.50-16:05 Értékelés, zárás

FÖLDTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Természetföldrajzi alszekció
Időpont: 2014. november 28. 14 óra
Helyszín: GeoMat épület, M426 terem
A zsűri elnöke:
Dr. Szabó György egyetemi docens
tagjai:
Dr. Csámer Árpád egyetemi adjunktus
Dr. Négyesi Gábor egyetemi adjunktus

14.00-14.05 Megnyitó

14.05-14.20 Varga Tamás II. biotechnológia MSc
A Tiszaroffi árapasztó tározó és szűkebb környezetének tájanalízise geoinformatikai módszerekkel
Témavezető: Dr. Szabó Szilárd egyetemi docens, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

14.20-14.35 Böszörményi Sándor II. geográfus MSc
A fluidum bányászat geomorfológiai következményei Hajdú-Bihar megyében
Témavezető: Dr. Tóth Csaba egyetemi adjunktus, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

14.35-14.50 Kovács Réka Lilla III. földtudományi BSc
Felső-pannóniai rétegek geometriai vizsgálata geofizikai adatok alapján az Észak-Hortobágy, Hajdúhát és Kelet-Nyírség területén
Témavezetők: Buday Tamás egyetemi tanársegéd, Ásvány- és Földtani Tanszék; Bódi Erika PhD hallgató, Ásvány- és Földtani Tanszék

14.50-15.05 Varga Tamás II. biotechnológia MSc
Kísérlet egy nehézfémekkel szennyezett folyóvízi üledék időben formálódásának vizsgálatára a 14C atombomba-csúcs keresésével
Témavezetők: Dr. Molnár Mihály tudományos főmunkatárs, ATOMKI-DE-TTK, Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék; Dr. Szabó Szilárd egyetemi docens, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

15.05-15.20 Kovács Eszter Mária II. anyagtudomány MSc
Cézium(I)-ion szorpciójának vizsgálata ritkaföldfém-bentonitokon
Témavezetők: Prof. Dr. M. Nagy Noémi egyetemi tanár, Prof. Dr. Kónya József egyetemi tanár, Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék, Imre Lajos Izotóplaboratórium

15.20-15.35 Molnár Ákos Máté III. környezettan BSc
Halogenidionok és céziumion szorpciója és migrációja hártomértékű kationcserélt bentonitban
Témavezetők: Prof. Dr. M. Nagy Noémi egyetemi tanár, Prof. Dr. Kónya József egyetemi tanár, Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék, Imre Lajos Izotóplaboratórium

15.35-15.50 Kerek Aliz Natália II. földtudományi BSc
A napi szélsebesség előfordulásának módosulása a Nyírség környezetében különös tekintettel a talajerózióra
Témavezető: László Elemér tudományos segédmunkatárs, Meteorológia Tanszék

15.50-16.00 Németi Kornél 11/B osztályos tanuló
A bentonit és a zeolitok
Felkészítő tanár: Sáriné dr. Gál Erzsébet, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

16.00-16.10 Magyari Sándor István 10/A osztályos tanuló
Homokterületek morfológiájának vizsgálata szélcsatornában
Felkészítő tanár: dr. Szilágyiné Péter Anikó, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

16.10-16.20 Eszenyi Ádám 11/C osztályos tanuló
A Nagyerdő, mint Debrecen ékköve
Felkészítő tanár: Godó László, Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma

16.20-16.30 Konkoly Enikő 10/A osztályos tanuló
Az üvegházhatású gázok szerepe a globális felmelegedésben
Felkészítő tanár: Godó László, Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma

16.30-16.40 Füzesi Dániel 12/A osztályos tanuló
Háborús károk a környezetben
Felkészítő tanár: Godó László, Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma

16.40-17.15 Eredményhirdetés, a konferencia zárása

Társadalomföldrajzi alszekció
Időpont: 2014. november 28. 14 óra
Helyszín: GeoMat épület, M105 terem
A zsűri elnöke:
Ekéné Dr. Zamárdi Ilona ny. egyetemi docens
tagjai:
Dr. Molnár Ernő egyetemi adjunktus
Dr. Pásztor István Zoltán egyetemi tanársegéd

14.00-14.05 Megnyitó

14.05-14.20 Jász Erzsébet II. földrajz-történelem tanár MSc
Merre tart a földrajzoktatás? – A közoktatási földrajzi tartalmak átalakulása
Témavezető: Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

14.20-14.35 Kóti Tibor I geográfus MSc
Az oktatás, mint a cigányság integrációjának legfontosabb eszköze Tiszavasvári példáján
Témavezető: Prof. Dr. Süli-Zakar István egyetemi tanár, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

14.35-14.50 Kelemen Dávid II. geográfus MSc
A versenyképesség vizsgálata és mérésének lehetőségei az Európai Unió régióiban
Témavezető: Dr. Pénzes János egyetemi adjunktus, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

14.50-15.05 Deák Attila I. geográfus MSc
Magyarország és az Európai Unió energetikai helyzete a lakossági energiafelhasználás tükrében az ezredfordulót követően
Témavezető: Dr. Pénzes János egyetemi adjunktus, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

15.05-15.20 Erdős Aurél I. geográfus MSc
A kabai cukorgyár szerepe és bezárásának hatása a város gazdasági-társadalmi életére
Témavezető: Dr. Kozma Gábor egyetemi docens, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

15.20-15.35 Fazekas Anett II. geográfus MSc
„A puszta szélén” – Fejlesztési kezdeményezések és lehetőségek a Közép-Tiszavidéken, Egyek település példáján
Témavezető: Dr. Pénzes János egyetemi adjunktus, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

15.35-15.50 Salya Nóra II. geográfus MSc
A település és a sport kapcsolatrendszere: Füzesgyarmat példája
Témavezető: Dr. Kozma Gábor egyetemi docens, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

15.50-16.05 Burai Sarolta I. geográfus MSc
Szuburbanizációs folyamatok vizsgálata településmorfológiai megközelítésben Debrecen és térsége példáján
Témavezetők: Dr. Pénzes János egyetemi adjunktus, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék; Túri Zoltán egyetemi tanársegéd, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

16.05-16.20 Ficsór Kitti I. geográfus MSc
A bükkaljai kőkultúrát bemutató tematikus utak összehasonlítása
Témavezető: Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála egyetemi tanársegéd, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

16.20-16.35 Pólin Lénárd II. geográfus MSc
A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése
Témavezető: Dr. Radics Zsolt egyetemi adjunktus, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

16.35-16.50 Halmai Márton III. földrajz BSc
A Karcagi Birkafőző Fesztivál turisztikai vizsgálata
Témavezető: Molnárné Bodnár Réka Kata egyetemi tanársegéd, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

16.50-17.15 Értékelés és a konferencia zárása

KÉMIA SZEKCIÓ

SZINTETIKUS SZERVES KÉMIA ALSZEKCIÓ
Időpont: 2014. november 28. 8.50 óra
Helyszín: Kémia Épület K/3 előadóterem
A zsűri elnöke:
Dr. Somsák László egyetemi tanár
tagjai:
Dr. Gulácsi Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi László professor emeritus

8.50-9.00 Megnyitó

9.00-9.15 Demeter Tamás István V. osztatlan gyógyszerész
Multivalens, önszerveződő mannobiozidok szintézise
Témavezetők: Dr. Borbás Anikó tanszékvezető egyetemi docens és Csávás Magdolna egyetemi tanársegéd, GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék

9.15-9.30 Bege Miklós V. osztatlan gyógyszerész
5’-helyzetben szubsztituált uridin-szulfidszármazékok szintézise
Témavezető: Dr. Borbás Anikó tanszékvezető egyetemi docens, GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék

9.30-9.45 Béke Ferenc II. vegyész MSc
2,3-Bisz(3-aril-propénsavamido)butándisav származékok, mint GP enzim inhibitorok: szintézis, enzimkinetikai és szerkezet-hatás összefüggés vizsgálatok
Témavezető: Dr. Juhász László egyetemi adjunktus, Szerves Kémiai Tanszék

9.45-10.00 Demeter Fruzsina I. vegyész MSc
Kemoszelektív gyűrűnyitási reakciók vizsgálata kétféle dioxán acetált tartalmazó glikozidokon
Témavezetők: Dr. Borbás Anikó tanszékvezető egyetemi docens és Dr. Herczeg Mihály tudományos munkatárs, GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék

10.00-10.15 Király Sándor Balázs II. vegyész MSc
Knoevenagel-hetero-Diels-Alder reakciók kondenzált heterociklusok előállítására
Témavezető: Dr. Kurtán Tibor egyetemi docens, Szerves Kémiai Tanszék

10.15-10.30 Molnár József Dénes IV. osztatlan gyógyszerész
miRNS analóg oligopeptid-nukleozidok szintézise
Témavezető: Dr. Borbás Anikó tanszékvezető egyetemi docens, GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék

10.30-10.45 Nagy Zsolt László V. osztatlan gyógyszerész
Új típusú β-laktámok szintézise Ugi reakcióval
Témavezető: Dr. Herczegh Pál egyetemi tanár, GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék

10.45-11.00 Papp Rita III. anyagtudomány MSc
Diels-Alder típusú alakemlékező polimerek előállítása és vizsgálata
Témavezető: Dr. Kéki Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, Alkalmazott Kémia Tanszék

11.00-11.15 Pénzes András IV. osztatlan gyógyszerész
Peptid bázisú RNS analógok szintézise
Témavezető: Dr. Bakai-Bereczki Ilona egyetemi tanársegéd, GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék

11.15-11.30 Váradi Balázs IV. kémia BSc
Aminotiazolok szintézis lépéseinek optimálása
Témavezető: Dr. Kónya Krisztina egyetemi adjunktus, Szerves Kémiai Tanszék

11.30-11.45 Varga Dániel Szilárd IV. vegyészmérnök BSc
A B-gyűrűjén brómozott kumarinok reakciói aminokkal
Témavezető: Dr. Kónya Krisztina egyetemi adjunktus, Szerves Kémiai Tanszék

11.45-12.00 Varga Eszter IV. osztatlan gyógyszerész
Véralvadásgátló hatású pentaszacharid-szulfonsav származék szintézise
Témavezetők: Dr. Borbás Anikó tanszékvezető egyetemi docens és Dr. Herczeg Mihály tudományos munkatárs, GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék

12.00-12.15 Varga Szabolcs III. vegyészmérnök BSc
Új típusú nukleozid-analógok szintézise
Témavezető: Dr. Herczegh Pál egyetemi tanár, GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék

12.15-12.30 Varga Viktória IV. vegyészmérnök BSc
Aromás magokra épített bivalens szelén tartalmú szénhidrátszármazékok szintézise
Témavezető: Tóthné Dr. Illyés Tünde Zita egyetemi tanársegéd, Szerves Kémiai Tanszék

SZERVES KATALITIKUS KÉMIA ALSZEKCIÓ

Időpont: 2014. november 28. 13.00 óra
Helyszín: Kémia Épület K/3 előadóterem
A zsűri elnöke:
Dr. Bazsa György professor emeritus
tagjai:
Dr. Sipos Attila tudományos munkatárs
Dr. Bényei Attila egyetemi docens

13.00-13.15 Bunda Szilvia III. kémia BSc
Új Pd-szalán katalizátorok alkalmazása vizes közegű Suzuki-kapcsolásban
Témavezetők: Dr. Joó Ferenc egyetemi tanár és Dr. Udvardy Antal tudományos munkatárs, Fizikai Kémiai Tanszék

13.15-13.30 Derzsi Nóra Judit II. vegyész MSc
Nitrilek hidratálása Rh(I)-N-heterociklusos karbén kompexekkel
Témavezetők: Dr. Czégéni Csilla Enikő tudományos segédmunkatárs és
Dr. Joó Ferenc egyetemi tanár, Fizikai Kémiai Tanszék

13.30-13.45 Homolya Levente I. vegyész MSc
Új, vízoldható Pd-katalizátorok alkalmazása Sonogashira-kapcsolásban
Témavezetők: Dr. Joó Ferenc egyetemi tanár és Dr. Udvardy Antal tudományos munkatárs, Fizikai Kémiai Tanszék; Dr. Voronova Krisztina (külső konzulens)

13.45-14.00 Jordán Sándor III. kémia BSc
6,7-dibrómflavon előállítása, Suzuki- és Heck-reakciói
Témavezető: Dr. Patonay Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, Szerves Kémiai Tanszék

14.00-14.15 Korcsmáros Dóra IV. vegyészmérnök BSc
Flavonboronsav származékok előállítása és Suzuki-keresztkapcsolási reakcióinak tanulmányozása
Témavezető: Dr. Kónya Krisztina egyetemi adjunktus, Szerves Kémiai Tanszék

14.15-14.30 Kovács Henrietta III. kémia BSc
Katalitikus hidrodehalogénezés szilárd hordozón rögzített palládium katalizátorokkal H-Cube reaktorban
Témavezetők: Dr. Czégéni Csilla Enikő tudományos segédmunkatárs és Dr. Joó Ferenc egyetemi tanár, Fizikai Kémiai Tanszék

14.30-14.45 Nagyházi Brigitta I. vegyész MSc
Palládium-szulfoszalán komplex katalitikus aktivitásának vizsgálata fahéjaldehid és szójalecitin hidrogénezési reakcióiban
Témavezetők: Dr. Joó Ferenc egyetemi tanár és Gombos Réka egyetemi tanársegéd, Fizikai Kémiai Tanszék

14.45-15.00 Szabolcsi Roland Zsolt III. vegyészmérnök BSc
Irídium(I)-komplexek szerepe a formiát alapú hidrogéntárolásban
Témavezető: Dr. Horváth Henrietta tudományos főmunkatárs, Fizikai Kémiai Tanszék

15.00-15.15 Szolnoki Csenge Tamara III. kémia BSc
A foszfaurotropin reakciói acetiléndikarbonsavakkal és alkilhalogenidekkel
Témavezetők: Dr. Kathó Ágnes tudományos főmunkatárs és Dr. Udvardy Antal tudományos munkatárs, Fizikai Kémiai Tanszék

BIOSZERVETLEN KÉMIA ALSZEKCIÓ

Időpont: 2014. november 28. 10.00 óra
Helyszín: Kémia Épület K/1 előadóterem
A zsűri elnöke:
Dr. Sóvágó Imre professor emeritus
tagjai:
Dr. Andrási Melinda posztdoktor
Dr. Tircsó Gyula egyetemi adjunktus

10.00-10.15 Erdei Judit Zsuzsa I. vegyész MSc
Hisztidint és aszparaginsavat tartalmazó peptidek szintézise és átmenetifém-komplexeik vizsgálata
Témavezető: Dr. Várnagy Katalin egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

10.15-10.30 Farkas Edit II. vegyész MSc
Az EGTA-BBA ligandum néhány fémionnal kialakuló komplexének koordinációs kémiai vizsgálata
Témavezető: Dr. Tóth Imre egyetemi tanár, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

10.30-10.45 Huszenicza Gyöngyi IV. vegyészmérnök BSc
Hisztidintartalmú tetrapeptid átmenetifém komplexeinek vizsgálata
Témavezető: Dr. Várnagy Katalin egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

10.45-11.00 Kecskeméti Ádám II. vegyész MSc
Tripszin immobilizálása többféle felületen fehérjék gyors emésztéséhez, peptidtérkép vizsgálathoz
Témavezető: Dr. Gáspár Attila egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

11.00-11.15 Laskai Aliz III. kémia BSc
Hisztidint tartalmazó peptidek átmenetifémekkel történő oldategyensúlyi vizsgálata
Témavezető: Dr. Várnagy Katalin egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

11.15-11.30 Lukács Márton I. vegyész MSc
Kadmium(II)-peptid rendszerek oldategyensúlyi vizsgálata
Témavezető: Dr. Várnagy Katalin egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

11.30-11.45 Pósán Adrienn IV. vegyészmérnök BSc
A HisValGlyHis tetrapeptid Cu(II) és Ni(II) komplexeinek a vizsgálata
Témavezető: Dr. Várnagy Katalin egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

11.45-12.00 Szabó Kármen I. vegyész MSc
ITC módszer alkalmazása a glikogén foszforiláz enzim vizsgálatára
Témavezető: Dr. Gyémánt Gyöngyi egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

12.00-12.15 Takács Gergely IV. vegyészmérnök BSc
Az oldalláncok hatása a két hisztidint tartalmazó tetrapeptidek komplexképződési tulajdonságaira
Témavezető: Dr. Várnagy Katalin egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

FIZIKAI KÉMIA ALSZEKCIÓ

Időpont: 2014. november 28. 14.00 óra
Helyszín: Kémia Épület K/1 előadóterem
A zsűri elnöke:
Dr. Gáspár Vilmos tanszékvezető egyetemi tanár
tagjai:
Dr. Kalmár József tudományos munkatárs
Dr. Purgel Mihály tudományos munkatárs

14.00-14.15 Vörös Zoltán János 12. C osztályos középiskolás hallgató, Váci Mihály Gimnázium, Tiszavasvári
A 2,2’-bipiridil és peroxomonoszulfát-ion reakciójának kinetikai vizsgálata
Témavezető: Bellér Gábor egyetemi tanársegéd, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

14.15-14.30 Bogdándi Virág II. vegyész MSc
Izoniazid reakciója szervetlen oxidálószerekkel
Témavezető: Dr. Lente Gábor egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

14.30-14.45 Homolya Ágnes II. kémia-matematika osztatlan tanár MSc
A hisztidin fotokémiai reakciója és oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal
Témavezető: Dr. Lente Gábor egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

14.45-15.00 Kiss Virág II. vegyész MSc
1,4-Benzokinonok és szulfition reakciójának vizsgálata
Témavezetők: Dr. Ősz Katalin egyetemi docens és Józsa Éva egyetemi tanársegéd, Fizikai Kémiai Tanszék

15.00-15.15 Kovács Sándor Lajos III. vegyészmérnök Bsc
4-amino-4’-izocianobifenil származékok, mint potenciális szolvatokróm fluoroforok
Témavezető: Dr. Nagy Miklós egyetemi adjunktus, Alkalmazott Kémiai Tanszék

15.15-15.30 Kovács Tibor III. kémia BSc
Flexibilis molekulák konformációs analízise és TDDFT-ECD vizsgálata kvantumkémiai módszerekkel
Témavezetők: Dr. Mándi Attila tudományos munkatárs és Dr. Kurtán Tibor egyetemi docens, Szerves Kémiai Tanszék

15.30-15.45 Szabó Gergely III. kémia BSc
A gallium-(III)-1,4,7,10-tetraazaciklododekán-1,4,7,10-tetraacetát komplex képződésének kinetikája etanol-víz elegyekben
Témavezetők: Dr. Tóth Imre egyetemi tanár és Dr. Baranyai Zsolt tudományos munkatárs, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

15.45-16.00 Szabó Mária II. vegyész MSc
A glicin-klóramin bomláskinetikája lúgos közegben
Témavezető: Dr. Fábián István tanszékvezető egyetemi tanár, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

16.10- ÉRTÉKELÉS, EREDMÉNYHIRDETÉS mind a négy kémia szekcióban (Hely: Kémia Épület K/3 terem)

MATEMATIKA SZEKCIÓ

Időpont: 2014. november 28. 14 óra
Helyszín: GeoMat Épület IV. em. M 402 terem
A zsűri elnöke:
Dr. Boros Zoltán egyetemi docens
tagjai:
Dr. Muzsnay Zoltán egyetemi docens
Dr. Pink István egyetemi adjunktus

14.00–14.05 Megnyitó

14.05–14.20 Fábrik Bettina 12. évf., Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak –
Nagy Lajos Kornél 12. évf., Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
Mennyi a téglalap területe?
Témavezető: Dr. Maksa Gyula egyetemi tanár és Dr. Lovas Rezső egyetemi adjunktus, Analízis Tanszék

14.25–14.40 Faragó Fanni 11. évf., Medgyessy Ferenc Gimnázium, Debrecen –
Kurgyis Pál 11. évf., Református Kollégium Gimnáziuma, Debrecen
Fraktálok, mint leképezéscsaládok invariánsai
Témavezető: Dr. Bessenyei Mihály egyetemi docens, Analízis Tanszék

14.45–15.00 Tölli Lilla 10. évf., Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
Fibonacci számok, Lucas számok és tulajdonságaik
Témavezető: Dr. Hajdu Lajos egyetemi tanár és Dr. Bazsó András egyetemi adjunktus,
Algebra és Számelmélet Tanszék

15.05–15.20 Szabó Gréta III. Matematika BSc
Véges ponthalmazok legrövidebb hálózatai
Témavezető: Dr. Bessenyei Mihály egyetemi docens, Analízis Tanszék

15.25–15.40 Ivancsó Teodóra III. Matematika tanári MSc
Interaktív tábla használata a geometriai transzformációk oktatásában
Témavezető: Herendiné dr. Kónya Eszter egyetemi adjunktus, Geometria Tanszék

15.45–16.00 Rácz Gabriella II. Alkalmazott matematikus MSc
Az r-Lah-számok és összegzéseik
Témavezető: Dr. Nyul Gábor egyetemi adjunktus, Algebra és Számelmélet Tanszék

16.05–16.20 Remete László III. Matematika BSc
Binom Thue-egyenletek és alkalmazásaik negyedfokú gyökbővítések monogenitásának vizsgálatában
Témavezető: Dr. Gaál István tanszékvezető egyetemi tanár,
Algebra és Számelmélet Tanszék

16.25 Értékelés, a szekció zárása