Get Adobe Flash player
Címlap

2014. november 28-án, a hagyományoknak megfelelően megrendezésre került a Természettudományi és Technológiai Karon az Őszi Tudományos Diákköri Konferencia.
A konferenciára a TTK nappali tagozatos hallgatói a diákkörökben végzett önálló, a diplomamunkáktól jól elkülöníthető kutatási eredményeket összefoglaló munkájukkal jelentkezhetnek.
A BSc és MSc hallgatók utoljára ezen az őszi kari konferencián szerezhetik meg a 2015. évi XXXII. OTDK-n való indulás jogát (az OTDK központi felhívását és a részvétel feltételeit, a szekciók felhívását lásd a www.otdt.hu honlapon). A végzős BSc hallgatók esetében a képzés keretében megírt szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és az OTDK felhívás mellékletében foglalt követelményeknek – a kari TDK konferencián történő bemutatást követően benyújtható a XXXII. OTDK-ra.
Minden szakterületi szekcióban szeretnénk lehetőséget adni középiskolás kutató diákoknak az önképzőköri munkáik bemutatására, ezért feltétlenül várjuk a jelentkezésüket.

Jelentkezés:
A jelentkezés a témavezető (illetve középiskolás diákok esetében szaktanár vagy mentor) írásos ajánlásával és nyilatkozatával együtt tehető meg 2014. november 14-ig a szakterületi TDK tanárelnököknél az erre a célra szerkesztett űrlapon.

A jelentkezési lap letölthető:
középsikolásoknak
egytemi hallgatóknak

Az egyetemi hallgatóktól azt kérjük, hogy az eredmények összefoglalását max. 4 oldalban (egyes sorköz) 2014. november 21-ig nyomtatott formátumban, 1 példányban juttassák el a szakterületi TDK tanárelnökökhöz. Ha ugyanezzel a munkával jelentkezni szeretne a 2015 tavaszán rendezendő XXXII. OTDK-ra, akkor – a 4 oldalas összefoglaló helyett – kötelező 2014. november 21-ig a teljes dolgozatot benyújtani (szintén nyomtatva, 1 példányban), amelyet a kari konferenciát követően, 30 napon belül az OTDT honlapjára is fel kell töltenie. Akik az OTDK Kémiai és Vegyipari szekciójába jelentkeznek, azoknak – a szekció december 3-i nevezési határideje miatt – mindössze 5 nap áll erre a rendelkezésükre!
A jelentkezési lapot (doc) számítógéppel kérjük kitölteni és azt, valamint az összefoglalót vagy a dolgozatot (pdf) a TDK tanárelnökök E-mail címére is kérjük elküldeni.

A Kari TDK Konferencia felhívása és a Jelentkezési lap letölthető a TTK TDK honlapjáról: http://tdk.ttk.unideb.hu

Szakterületi TDK tanárelnökök:
Biológia: Dr. Mészáros Ilona egyetemi docens, immeszaros@unideb.hu
Fizika: Dr. Csige István tanszékvezető egyetemi docens, csige@atomki.hu
Földtudományok: Túri Zoltán egyetemi tanársegéd, turi.zoltan@science.unideb.hu
Kémia: Dr. Ősz Katalin egyetemi docens, osz.katalin@science.unideb.hu
Matematika: Dr. Boros Zoltán egyetemi docens, zboros@science.unideb.hu

A teljes felhívás letöltése.