Get Adobe Flash player
Címlap

Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia

2014. május 16-án rendezzük meg a Természettudományi és Technológiai Karon a Tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciát.

A konferenciára a TTK nappali tagozatos hallgatói jelentkezhetnek a diákkörökben végzett önálló, az MSc diplomamunkáktól jól elkülöníthető kutatási eredményeket összefoglaló munkájukkal. A végzős BSc és MSc hallgatók ezen a kari konferencián szerezhetik meg a 2015. évi XXXII. OTDK-n való indulás jogát (az OTDK központi felhívását és a részvétel feltételeit lásd a www.otdt.hu honlapon).
Minden szakterületi szekcióban szeretnénk lehetőséget adni középiskolás kutató diákoknak az önképzőköri munkáik bemutatására, ezért feltétlenül várjuk a jelentkezésüket.

Jelentkezés:
A jelentkezés a témavezető (illetve középiskolás diákok esetében szaktanár vagy mentor) írásos ajánlásával és nyilatkozatával együtt tehető meg

2014. április 25-ig

a szakterületi TDK tanárelnököknél az erre a célra szerkesztett űrlapon.

A konferencia részletes programja letölthető: itt

A Konferencia felhívása és a Jelentkezés lap letölthető: Egyetemi jelentkezési lap, Középiskolai jelentkezési lap, felhívás

A Kari TDK Konferencia felhívása és a Jelentkezési lap letölthető a TTK TDK honlapjáról: http://tdk.ttk.unideb.hu.

A konferencia az NTP-TDK-13-023 „Tehetséggondozási program a DE Természettudományi és Technológiai Kar tudományos diákköri műhelyeiben” és a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Debreceni Egyetem kutatói, oktatói és hallgatói által” projekt keretében kerül megrendezésre.