Get Adobe Flash player
Címlap

2013. november 21–25.

Program
letöltés

Biológia Szekció
Biológia I tagozat: november 22. 10.00 ÉTK F.201 Szeminárium terem
Biológia II tagozat: november 21. 13.00 Ökológia Épület Előadóterem
Biológia III tagozat: november 22. 10.00 ÉTK 1.035 Diószegi Szeminárium terem
Biológia IV tagozat: november 22. 14.00 ÉTK 1.035 Diószegi Szeminárium terem
Biológia V tagozat: november 22. 10.00 ÉTK 1.054 Szeminárium terem

Fizika Szekció: november 25. 14:00 DE TTK Fizikai Intézet, 124-es terem

Földtudományi Szekció: november 22. 14.00 GeoMat épület, M105 terem

Kémia Szekció
Szerves kémia tagozat: november 22. 13.00 Kémia Épület K/1 terem
Szervetlen-, analitikai- és fizikai kémia tagozat: november 22. 14.00 Kémia Épület K/3 terem

BIOLÓGIA SZEKCIÓ

Biológia I tagozat
Időpont: 2013. november 22. 10.00
Hely: ÉTK F201 Szeminárium terem

A zsűri elnöke: Dr. Rácz István egyetemi docens
tagjai: Dr. Tököly Jácint egyetemi adjunktus
Dr. Földvári Mihály egyetemi adjunktus

10.00-10.05 Megnyitó

10.05-10.20 Babits Melinda Dorottya III. évf. biológia BSc
Szociális viselkedés mérése verőköltő bodobácsnál – előzetes eredmények
Témavezető(k):Dr. Barta Zoltán tv. egyetemi tanár, Dr. Gyuris Enikő tudományos segédmunkatárs, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

10.20-10.35 Rádai Zoltán I. évf. biológus MSc
Állati személyiség a pusztai farkaspókoknál (Pardosa agrestis, Westing, 1861)
Témavezető: Dr. Barta Zoltán tv. egyetemi tanár, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

10.35-10.50 Katona Gergely I. évf. biológus MSc
Morfometriai vizsgálatok a lápi tarkalepke [Euphydryas aurinia (Rottenburg, 1775)] Kárpát-medencei populációiban
Témavezetők: Dr. Pecsenye Katalin egyetemi docens, Dr. Bátori Edit egyetemi tanársegéd Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

10.50-11.05 Vincze András II. évf. Hidrobiológus MSc
A klímaváltozás hatása dél-nyírségi kisvízfolyások szitakötő faunájára
Témavezető: Dr. Dévai György professzor emeritus, Hidrobiológiai Tanszék

11.05-11.20 Tajthi Bence II. évf. Biológus MSc
Különböző korú és állományú erdőtelepítések hatása talajlakó pókegyüttesekre a debreceni Nagyerdő területén
Témavezetők: Dr. Horváth Roland egyetemi adjunktus, Dr. Tóthmérész Béla tv. egyetemi tanár Ökológiai Tanszék

11.20-11.35 Mizsei Edvárd III. évf. Biológia BSc
A görög karsztvipera Vipera graeca (Nilson & Andrén, 1988) állománynagysága és természetvédelmi helyzete
Témavezető: Dr. Lengyel Szabolcs tudományos főmunkatárs, MTA Ökológiai Kutatóközpont

11.35-11.50 Katona Patrik II. BSc Biológia
Eutrofizált vizes élőhely rehabilitációjának kétéltűekre gyakorolt hatása
Témavezető: Dr. Lengyel Szabolcs tudományos főmunkatárs, MTA Ökológiai Kutatóközpont

11.50-12.10 Értékelés és zárszó

Biológia II tagozat

Időpont: 2013. november 21. 13.00
Hely: Ökológia Épület Alagsor Előadóterem

A zsűri elnöke: Dr. Lakatos Gyula egyetemi docens
tagjai: Dr. Szabó László József egyetemi adjunktus
Dr. Antal László egyetemi tanársegéd

1300-1305 Megnyitó

13.05-13.20 Csaba Judit II. évf. Hidrobiológus MSc
A Balatonban élő Pontokáspi inváziós fajok kolonizációs vizsgálata kihelyezett természetes aljzatokon
Témavezetők: Dr. Nagy Sándor Alex tv. egyetemi docens Hidrobiológiai tanszék, Dr. Balogh Csilla (külső konzulens) tudományos munkatárs MTA ÖK BLI

13.20-13.35 Pozderka Virág II. évf. Hidrobiológus MSc
Milyen kapcsolat van a vízfolyások felső szakaszának fitoplanktonja és bentikus algaközösségei között?
Témavezetők: Dr. Grigorszky István egyetemi docens, Hidrobiológiai Tanszék, Dr. Borics Gábor osztályvezető MTA ÖK DKI Tisza-kutató

13.35-13.50 Berta Csaba I. évf. Hidrobiológus MSc
Kiszáradás utáni állapotfelmérés elővizsgálata tiszai holtmedrekben
Témavezető: Gyulai István egyetemi tanársegéd, Hidrobiológiai Tanszék

13.50-14.05 Feri Diana Roxana II. évf. környezettudomány MSc
A 2013-as tavaszi árvíz hatása a Kis- Zátony- tó Cladocera állományára
Témavezetők neve: Gyulai István egyetemi tanársegéd Hidrobiológiai Tanszék

14.05-14.20 Szondi Attila III. Környezettan BSc
Szitakötő lárvák, üledék és víz minták toxikus elemtartalmának vizsgálata a Felső-Tisza és a Szamos folyó szakaszain
Témavezetők: Dr. Simon Edina egyetemi adjunktus, Málnás Kristóf PhD hallgató Ökológiai Tanszék

14.20-14.35 Katona Bettina III. Környezettan Bsc
Felső-Tisza vidéki holtmedrek ökológiai felmérése felszíni vízminták alapján
Témavezető: Dr. Simon Edina egyetemi adjunktus Ökológiai Tanszék

14.35-14.50 Szabó Éva III. évf Környezettan, Katona Bettina III. évf. Környezettan Bsc
Felső-Tisza vidéki holtmedrek toxikus elem szennyezettségének felmérése felszíni üledék minták alapján
Témavezető(k) neve: Dr. Simon Edina egyetemi adjunktus, Gyulai István egyetemi tanársegéd, Ökológiai Tanszék

14.50-15.05 Vitai Gabriella II. évf. Környezettudomány MSc
Rakamaz térségi Tiszai holtmedrek vízkémiai vizsgálata
Témavezetők: Kaszáné Dr. Kiss Magdolna egyetemi adjunktus, Kundrát János Tamás tudományos segédmunkatárs, Hidrobiológiai Tanszék

15.05-15.20 Papp Dalma III. évf. biológia BSc
Városiasodás hatásának vizsgálata futóbogár (Carabus violaceus L.) egyedek mikroelem összetételére
Témavezető: Dr. Simon Edina egyetemi adjunktus Ökológiai Tanszék

15.20-15.35 Illés Andrea III. Biológia BSc, Papp Dalma III. Biológia BSc, Szilágyi Nikolett III. Biológia BSc
Miskolc légszennyezettségi állapotának becslése porminták alapján
Témavezetők: Dr. Simon Edina egyetemi adjunktus Ökológiai Tanszék

15.35-15.50 Balogh Julianna III. évf. Hidrobiológus MSc
Fitoplankton közösség összetételének változása szerves szennyezők hatására a közösség kezdeti diverzitásának és a domináns faj érzékenységének függvényében
Témavezetők: Dr. Bácsi István egyetemi adjunktus, Hidrobiológiai Tanszék

15.50-16.10 Értékelés és zárszó

Biológia III tagozat

Időpont: 2013. november 22. 10.00
Hely: ÉTK 1. emelet 1.035 Diószegi Szeminárium terem

A zsűri elnöke: Dr. Mészáros Ilona tv. egyetemi docens
tagjai: Dr. Oláh Viktor egyetemi adjunktus
Takács Attila PhD hallgató

10.00-10.05 Megnyitó

10.05-10.20 Süveges Kristóf III. évf. Biológia BSc
Idegenhonos és őshonos hínárnövény fajok funkcionális jellegeinek vizsgálata: Mitől sikeresek a behurcolt vízinövények?
Témavezetők: Dr. Lukács Balázs András tudományos munkatárs MTA Ökológiai Kutatóközpont, Dr. Molnár V. Attila egyetemi adjunktus, Növénytani Tanszék

10.20-10.35 Laczkó Levente III. évf., Biológia BSc
A püspökfürdői Nymphaea lotus var. thermalis eredete genetikai adatok alapján
Témavezető): Dr. Molnár V. Attila egyetemi adjunktus Növénytani Tanszék, Dr. Sramkó Gábor tudományos munkatárs, MTA – MTM – ELTE Ökológiai Kutatócsoport

10.35-10.50 Lovas-Kiss Ádám I. évf. Biológus MSc
Tőkés réce emésztőrendszerének hatása az Astragalus contortuplicatus magjainak túlélésére
Témavezetők: Dr. Molnár V. Attila egyetemi adjunktus, Növénytani Tanszék

10.50-11.05 Löki Viktor II. évf. Biológus MSc, Lovas-Kiss Ádám I. évf. Biológus MSc Süveges Kristóf II. évf.Biológia BSc
Nyár-ültetvények, mint orchidea élőhelyek
Témavezető: Dr. Molnár V. Attila egyetemi adjunktus, Növénytani Tanszék

11.05-11.20 Löki Viktor II. évf. Biológus MSc
Változott a magyarországi orchideák szaporodási sikere az elmúlt száz évben?
Témavezető: Dr. Molnár V. Attila egyetemi adjunktus, Növénytani Tanszék

11.20-11.35 Kovács Zoltán III. évf. Biológia BSc
Túllegelést követő szekunder szukcesszió nyírségi homoki gyepekben: vegetáció, magkészlet és talaj
Témavezető: Dr. Matus Gábor egyetemi docens, Növénytani Tanszék

11.35-11.50 Hanyicska Martin III. évf. Biológia BSc
Legelés kizárás hatása nyírségi homoki gyepekben
Témavezető: Dr. Matus Gábor egyetemi docens, Növénytani Tanszék

11.50-12.05 Béregi Balázs III. évf. biológia BSc, Balogh Rebeka II. évf. Biológia Bsc
Legeléskizárás hatása szikes gyepekben a Bihari-síkon
Témavezető: Dr. Matus Gábor egyetemi docens, Növénytani Tanszék

12.05-12.20 Balogh Nóra III. évf. Biológia BSc
Gyepek helyreállításának lehetőségei spontán szukcesszió segítségével: esettanulmány Kiskunsági homoki parlagokon
Témavezetők: Dr. Valkó Orsolya egyetemi adjunktus, Dr. Török Péter egyetemi adjunktus Ökológiai Tanszék

12.20-12.35 Kelbert Bernadett III. Biológia BSc
Kaszálás felhagyását követő vegetációváltozások helyreállított szikes és löszgyepekben
Témavezetők: Dr. Török Péter egyetemi adjunktus, Dr. Kelemen András tudományos segédmunkatárs, Ökológia Tanszék

12.35-12.50 JUNIOR tagozat
Palcsik Balázs
Nehézfémek hatása különböző növények csírázására
Témavezető: Koncz Gábor biológia tanár, Bessenyei György Gimnázium, Kisvárda

12.50-13.10 Értékelés és zárszó

Biológia IV tagozat

Időpont: 2013. november 22. 14.00
Hely: ÉTK 1. emelet 1.035 Diószegi Szeminárium terem

A zsűri elnöke: Dr. Emri Tamás egyetemi docens
tagjai: Dr. Kerékgyártó János tudományos főmunkatárs
Molnár Ákos egyetemi tanársegéd

14.00-14.05 Megnyitó

14.05-14.20 Szabó Erna II. évf. Biológus MSc
Lektin domének azonosítása és kifejezése: Szénhidrát-fehérje kölcsönhatás specificitásának meghatározása szénhidrátkötő doménekben (CBD) és szénhidráton ható enzimekben
Témavezetők: Dr. Barna Teréz egyetemi adjunktus, Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék

14.20-14.35 Kulcsár László II. évf. Biomérnök MSc
A Penicillium chrysogenum fonalas gomba β-galaktozidáz génjeinek túltermeltetése és az enzimek biokémiai jellemzése
Témavezetők: Dr. Karaffa Levente tv. egyetemi docens, Dr. Fekete Erzsébet egyetemi docens, Biomérnöki Tanszék

14.35-14.50 Mitercsák Judit IV. évf. Biomérnök BSc
Az 1900-as évek elején izolált Tokaji borélesztő törzsek taxonómiai vizsgálata
Témavezető: Kállai Zoltán tudományos segédmunkatárs, Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék

14.50-15.05 Szabó Adrienn III. évf. Biológia BSc
Mediátor fehérjekomplex sep10/med31 alegységének vizsgálata Schizosaccharomyces pombe mutáns törzsbe
Témavezetők: Gálné Dr. Miklós Ida tv. egyetemi docens, Madar Anett tudományos segédmunkatárs, Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék

15.05-15.20 Tóthfalusi Fruzsina II. évf. Biomérnök MSc
A Monoraphidium pusillum zöldalga biomassza- és lipid-termelése Biostat PBR 2S fotobioreaktorban és „hagyományos” batch kultúrában
Témavezetők: Dr. Bácsi István egyetemi adjunktus, Hidrobiológiai Tanszék

15.20-15.35 Garda Tamás II. Biológus MSc
A cilindrospermopszin (CYN) hatásmechanizmusának vizsgálata Vicia faba gyökércsúcs merisztéma sejtekben
Témavezető: Dr. Máthé Csaba egyetemi adjunktus, Növénytani Tanszék

15.35-15.50 Ajtay Kitti I. évf. Biotechnológia MSc, Geda Orsolya I. évf. Biotechnológia MSc
M. aeruginosa vízvirágzás lehetséges hatásai egy természetes Ceratophyllum submersum állomány anyagcsere folyamataira
Témavezetők: Dr. Mikóné Dr. Hamvas Márta egyetemi adjunktus, Dr. Vasas Gábor egyetemi docens, Növénytani Tanszék
15.50-16.05 Újvárosi Andrea II. évf. Biotechnológia
Hazai eutróf víztér mikrocisztin termelésének és akkumulációjának vizsgálata
Témavezető: Dr. Vasas Gábor egyetemi docens, Növénytani Tanszék

16.05-16.20 Hepp Anna II. évf. Biotechnológia MSc
Nehézfém-kezelések hatása a bojtos békalencse (Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden) különböző életszakaszaiban
Témavezetők: Dr. Mészáros Ilona tv. egyetemi docens, Dr. Oláh Viktor egyetemi adjunktus, Növénytani Tanszék

16.20-16.35 Molnár Miklós II. évf. Biotechnológia MSc
Szomatikus embrió eredetű Arundo donax L. ökotípusok szelektálása és réztoleranciájának vizsgálata ex vitro rendszerekben
Témavezető: Dr. Domokosné Szabolcsy Éva tudományos segédmunkatárs, AGTC Növénytudományi Intézet

16.35-16.50 Szűcs Zsolt V. évf. Gyógyszerész
Növény-asszociált fonalas gombák Plantago lanceolata akteozid hatóanyagára kifejtett hatásának vizsgálata
Témavezető: Dr. Gonda Sándor egyetemi adjunktus, Növénytani Tanszék

16.50-16.10 Értékelés és zárszó

Biológia V tagozat

Időpont: 2013. november 22. 10.00
Hely: ÉTK 1.054 1. emelet Szeminárium terem

A zsűri elnöke: Dr. Bánfalvi Gáspár egyetemi tanár
tagjai: Dr. Máthé Csaba egyetemi adjunktus
Dr. Batta Gyula tudományos segédmunkatárs

10.00-10.05 Megnyitó

10.05-10.20 Nagy Zsófia III. évf. Biológia BSc
A transzglutamináz 2 különböző típusú transzglutamináz aktivitásainak tanulmányozása
Témavezető: Dr. Király Róbert egyetemi adjunktus OEC, Biokémiai és Molekuláris biológiai intézet

10.20-10.35 Kálnási Béla Zsolt III. évf. Biológia BSc
A humán papillomavírus 16 E7 onkoprotein általi Src aktiváció mechanizmusának vizsgálata
Témavezető: Dr. Szalmás Anita tudományos munkatárs OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet

10.35-10.50 Garlati Betina II. Biológus MSc
Génmódosított immunsejteken alapuló új típusú daganatterápia bemutatása és kíséeleted előkészítése.
Témavezető: Dr. Szöőr Árpád egyetemi gyakornok, DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

10.50-11.05 Hajdu Dorottya Zsuzsanna II.évfolyam Biológus MSc
Antipszichotikumok hatása monocita-makrofág fagocitózis képességére
Témavezetők: Dr. Balajthy Zoltán egyetemi docens, Dr. Kristóf Endre Károly Ph.D. hallgató, OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

11.05-11.20 Sógor Viktória II. évf. Biotechnológia MSc
Natív és oxidatívan módosított exogén mitokondriális DNS hatása a humán plazmacitoid dendritikus sejtek fenotípusos és funkcionális sajátosságaira
Témavezetők: Pázmándi Kitti Linda tudományos segédmunkatárs, Dr. Bácsi Attila egyetemi docens, OEC Immunológiai Intézet
11.20-11.35 Péter Ágota III. évf. Biológia BSc, Kukoricza Krisztina III. évf. Biológia BSc
A corneális sebgyógyulás klinikai modellje és az antibiotikumok hatása a limbális epi-/endothel sejtekre
Témavezető: Dr. Szemán-Nagy Gábor György egyetemi adjunktus Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék

11.35-11.50 Fidrus Eszter III. évf. Biológia BSc Tánczos Bence II. évf. Biológus MSc
Perfúziós rendszer kifejlesztése a Long-Term Scan (LTS) mikroszkópiához
Témavezetők: Dr. Szemán-Nagy Gábor György egyetemi adjunktus Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék

11.50-12.05 Vörös Orsolya II.Biotechnológia MSc, Orosz Kitti III. Biológia Bsc, Tánczos Bence II. évf. Biológus MSc
Különbözõ szelén módosulatok patológiás hatásának vizsgálata egerek máján és veséjén
Témavezető: Dr. Szemán-Nagy Gábor György egyetemi adjunktus Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék

12.05-12.20 Balogh Anita Sára III. évf. Biomérnök BSc, Tóth Melinda Kitti III. Biológia BSc
Modern fénymikroszkópiában használt különböző hullámhosszú megvilágító fények fototoxikus hatásvizsgálata fibroblaszt sejttenyészeteken
Témavezető: Dr. Szemán-Nagy Gábor György egyetemi adjunktus Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék

12.20-12.40 Értékelés és zárszó

FIZIKA SZEKCIÓ

Időpont: 2013. november 25. 14:00
Hely: DE TTK Fizikai Intézet, 124-es terem

A zsűri elnöke: Dr. Nagy Ágnes, egyetemi tanár
tagjai: Dr. Kruppa András, tudományos tanácsadó
Dr. Lévai Géza, tudományos tanácsadó

14:00-14:05 Megnyitó

14:05-14:20 Riczu Gábor II. évf. Fizika MSc
Héjmodellspektrum az alaptól a szuperdeformált állapotig
Témavezető: Dr. Cseh József, tudományos tanácsadó, MTA Atomki
Dr. Darai Judit, egyetemi adjunktus, Kísérleti Fizika Tanszék

14:20-14:30 Értékelés, zárás

FÖLDTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Időpont: 2013. november 22. 14.00
Helyszín: GeoMat épület, M105 terem

A zsűri elnöke: Dr. Szabó György egyetemi docens
tagjai: Dr. Négyesi Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Radics Zsolt egyetemi adjunktus

14.00-14.05 Megnyitó

14.05-14.20 Varga Tamás I. biotechnológia MSc
Területhasználati változások vizsgálata a Tiszaroffi árapasztó tározó szűkebb környezetében
Témavezető: Dr. Szabó Szilárd egyetemi docens, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

14.20-14.35 Gáll Eszter II. geográfus MSc
Tájhasználati változások az Északkelet-Nyírségben
Témavezető: Dr. Szabó György egyetemi docens, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

14.35-14.50 Kis János II. geográfus MSc
Egyedi tájértékek felmérése Balmazújváros közigazgatási területén
Témavezető: Túri Zoltán egyetemi tanársegéd, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

14.50-15.05 Fejes István III. Földrajz BSc
Felhagyott szőlőteraszok tájvédelmi jelentőségének értékelése egri és tokaji teraszok talajszelvényeinek elemzése alapján
Témavezető: Dr. Novák Tibor József egyetemi adjunktus, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

15.05-15.20 Andrási Bence IV. földrajz BSc
Karcag, Kisújszállás vízföldrajzi története
Témavezető: Prof. Dr. Lóki József egyetemi tanár, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

15.20-15.35 Fazekas Anett I. geográfus MSc
A katasztrófák és a terület- és településfejlesztés kapcsolata
Témavezető: Molnárné Bodnár Réka Kata egyetemi tanársegéd, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

15.35-15.50 Salya Nóra I. geográfus MSc
A sportturizmus szerepe és hatásai a terület- és településfejlesztésben, Füzesgyarmat példáján
Témavezető: Molnárné Bodnár Réka Kata egyetemi tanársegéd, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

15.50-16.05 Kelemen Dávid I. geográfus MSc
Európai határmenti területek fejlettségének és fejlesztési irányainak vizsgálata az EU csatlakozás függvényében
Témavezető: Dr. Pénzes János egyetemi adjunktus, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

16.05-16.20 Lengyel István Máté II. geográfus MSc
Egy versenyképes iparág kelet-közép-európai kontextusban: a magyarországi gyógyszeripar helyzete külkereskedelmi adatok tükrében
Témavezető: Dr. Molnár Ernő egyetemi adjunktus, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

16.20-16.35 Klein Renáta IV. földrajz BSc
Mezőhegyestől Fogarason át Szilvásváradig: A magyar lótenyésztés történeti földrajzi vizsgálata
Témavezető: Dr. Molnár Ernő egyetemi adjunktus, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

16.35-16.50 Szabó Dávid Antal II. geográfus MSc
Kérdőíves felmérés a tiszavasvári romungró cigányság körében
Témavezető: Prof. Dr. Süli-Zakar István egyetemi tanár, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

16.50-17.10 Értékelés és zárszó

KÉMIA SZEKCIÓ

Szerves kémia tagozat

Időpont: 2013. november 22. 13.00
Hely: Kémia Épület K/1 előadóterem

A zsűri elnöke: Prof. Dr. Szilágyi László professor emeritus
tagjai: Dr. Juhász László egyetemi adjunktus
Dr. Purgel Mihály tudományos munkatárs

13.00-13.05 Megnyitó

13.05-13.20 Kálmán Noémi V. évf. gyógyszerész
A CH-401 dihidrokalkon-vázas kalóriamentes mesterséges édesítőszer analógjainak szintézise
Témavezető: Prof. Dr. Antus Sándor akadémikus, egyetemi tanár
Szerves Kémiai Tanszék

13.20-13.35 Bakos Gabriella IV. évf. vegyészmérnök BSc
Kéntartalmú szénhidrát származékok szintézise és szerkezetvizsgálata
Témavezető: Tóthné Dr. Illyés Tünde Zita egyetemi tanársegéd
Szerves Kémiai Tanszék

13.35-13.50 Bege Miklós IV. évf. gyógyszerész
Peptid típusú RNS mimetikumok építőelemeinek szintézise
Témavezető: Dr. Borbás Anikó tanszékvezető egyetemi docens
Gyógyszerészi Kémia Tanszék

13.50-14.05 Demeter Tamás István IV. évf. gyógyszerész
HIV-ellenes, önszerveződő mannobiozid mimetikumok szintézise
Témavezetők: Dr. Borbás Anikó tanszékvezető egyetemi docens,
Dr. Csávás Magdolna egyetemi tanársegéd
Gyógyszerészi Kémia Tanszék

14.05-14.20 Fogarasi Zsolt Miklós IV. évf. vegyészmérnök BSc
Izokromán származékok szintézise oxa-Pictet-Spengler gyűrűzárási reakcióval
Témavezető: Dr. Kurtán Tibor egyetemi docens
Szerves Kémiai Tanszék

14.20-14.35 György Bernadett III. évf. kémia BSc
Risztocetin agglikon neuraminsav származékának szintézise
Témavezető: Dr. Bakai-Bereczki Ilona egyetemi tanársegéd
Gyógyszerészi Kémia Tanszék

14.35-14.50 Kicsák Máté V. évf. gyógyszerész
Klaszterképző multivalens teikoplanin pszeudoaglikon – cefalexin tartalmú kiméra vegyület előállítása
Témavezetők: Prof. Dr. Herczegh Pál egyetemi tanár,
Dr. Bakai-Bereczki Ilona egyetemi tanársegéd
Gyógyszerészi Kémia Tanszék

14.50-15.05 Király Sándor Balázs I. évf. vegyész MSc
Heck gyűrűzárási reakciók és intramolekuláris hetero Diels-Alder reakciók vizsgálata
Témavezető: Dr. Kurtán Tibor egyetemi docens
Szerves Kémiai Tanszék

15.05-15.20 Nagy Zsolt László IV. évf. gyógyszerész
Új típusú cefalosporinok szintézise négy komponensű UGI-reakcióval
Témavezető: Prof. Dr. Herczegh Pál egyetemi tanár
Gyógyszerészi Kémia Tanszék

15.20-15.35 Sipos Zoltán II. évf. vegyész MSc
Brómkumarinok Ullmann-reakcióinak vizsgálata
Témavezető: Prof. Dr. Patonay Tamás tanszékvezető egyetemi tanár
Szerves Kémiai Tanszék

15.35-15.50 Sónyák Ádám IV. évf. gyógyszerész
Teikoplanin 1-karboxamido-izoindol származékainak szintézise
Témavezető: Prof. Dr. Herczegh Pál egyetemi tanár
Gyógyszerészi Kémia Tanszék

15.50-16.05 Szalóki Dóra II. évf. vegyész MSc
O,N-heterociklusok előállítása
Témavezető: Dr. Kurtán Tibor egyetemi docens
Szerves Kémiai Tanszék

16.05-16.20 Sztercsa Tamás V. évf. gyógyszerész
Tetraetilén-glikol lánccal konjugált izoindol származékok képzése teikoplaninból
Témavezetők: Prof. Dr. Herczegh Pál egyetemi tanár,
Dr. Sipos Attila egyetemi adjunktus
Gyógyszerészi Kémia Tanszék

16.20-16.35 Révész Tamás IV. évf. vegyészmérnök BSc
Kalkonok elektrofil aminálása
Témavezető: Dr. Kónya Krisztina egyetemi adjunktus
Szerves Kémiai Tanszék

Szervetlen-, analitikai- és fizikai kémia tagozat

Időpont: 2013. november 22. 14.00
Hely: Kémia Épület K/3 előadóterem

A zsűri elnöke: Prof. Dr. Farkas Etelka professor emeritus
tagjai: Prof. Dr. Rábai Gyula egyetemi tanár
Dr. Buglyó Péter egyetemi docens

14.00-14.05 Megnyitó

14.05-14.20 Bunda Szilvia III. évf. kémia BSc
Vizes közegű Suzuki kapcsolási reakciók Pd-katalizátorral
Témavezetők: Prof. Dr. Joó Ferenc akadémikus, egyetemi tanár,
Voronova Krisztina tudományos segédmunkatárs
Fizikai Kémiai Tanszék

14.20-14.35 Dzsubák Mariann IV. évf. vegyészmérnök BSc
UV-LED fényforrással működő fotoreaktor tesztelése
Témavezető: Dr. Ősz Katalin egyetemi docens
Fizikai Kémiai Tanszék

14.35-14.50 Ladó Eszter IV. évf. vegyészmérnök BSc
Kinon/hidrokinon redoxirendszerek formálpotenciál értékeinek vizsgálata ciklikus voltammetriás módszerrel
Témavezetők: Dr. Ősz Katalin egyetemi docens,
Józsa Éva egyetemi tanársegéd
Fizikai Kémiai Tanszék

14.50-15.05 Markó Boglárka IV. évf. vegyészmérnök BSc
A 2,4,6-triklórfenol fotokémiai klórmentesítése
Témavezetők: Prof. Dr. Gáspár Vilmos tanszékvezető egyetemi tanár,
Dr. Ősz Katalin egyetemi docens
Fizikai Kémiai Tanszék

15.05-15.20 Molnár Ákos Máté III. évf. kémia BSc
Ionok migrációja vas(III)-ionokkal módosított bentonitban
Témavezetők: Prof. Dr. M. Nagy Noémi egyetemi tanár,
Prof. Dr. Kónya József egyetemi tanár
Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

15.20-15.35 Molnár Enikő I. évf. vegyész MSc
Pikolinátcsoportot tartalmazó makrociklusos ligandumok Mn(II)-komplexei: egyensúly és bomlási kinetika
Témavezető: Dr. Tircsó Gyula egyetemi adjunktus
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

15.35-15.50 Pap Ádám Péter IV. évf. vegyészmérnök BSc
A Ce(III)/Ce(IV) rendszer redoxitulajdonságainak vizsgálata
Témavezetők: Dr. Ősz Katalin egyetemi docens,
Józsa Éva egyetemi tanársegéd
Fizikai Kémiai Tanszék

15.50-16.05 Szemán Márta I. évf. vegyész MSc
Hidrogénezési reakciók a ródium-indigókármin katalizátorral
Témavezetők: Dr. Kathó Ágnes tudományos főmunkatárs,
Gombos Réka egyetemi tanársegéd
Fizikai Kémiai Tanszék

16.05-16.20 Huszenicza Gyöngyi III. évf. vegyészmérnök BSc
Hisztidintartalmú tetrapeptid átmenetifém komplexei
Témavezető: Dr. Várnagy Katalin egyetemi docens
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

16.20-16.35 Takács Gergely III. évf. vegyészmérnök BSc
Az oldalláncok hatása a két hisztidin-tartalmú tetrapeptidek komplexképződési tulajdonságaira
Témavezető: Dr. Várnagy Katalin egyetemi docens
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

16.35-16.50 Tóth Csilla Noémi II. évf. vegyész MSc
Autoimmun betegektől származó vérszérum minták elemanalitikai vizsgálata mikrohullámú plazma atomemissziós spektrometriával
Témavezetők: Prof. Dr. Posta József egyetemi tanár,
Fehérné Baranyai Edina egyetemi tanársegéd
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

16.50- ÉRTÉKELÉS, EREDMÉNYHIRDETÉS a kémia szekció mindkét tagozatában (Hely: Kémia Épület K/3 terem)